โครงการ CSR ของเรา

< ย้อนกลับสู่หน้าหลักโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปีล่าสุด

การจัดตั้งชมรมศิษย์นักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา อาคารธนภูมิ ชั้น 8 แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด ได้จัดงานพบปะสังสรรค์และก่อตั้งชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า โดย คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย กรรมการผู้จัดการให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม,คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และศิษย์เก่านักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า เข้าร่วมงานกว่า 150 คน

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีและรอยยิ้มแห่งความสดใส ตื้นเต้น สนุกสนาน ที่ได้มีโอกาสมาพบปะรวมตัวเพื่อการสานสัมพันธ์ในการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า พร้อมกับการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินงานชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ โดยในงานได้มีการจัดตั้งทีมคณะกรรมการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ในรุ่นที่ 1 ได้เกินความคาดหมาย คือ มากกว่า 20คน

ทางแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ที่จะสามารถสร้างเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ร่วมกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมด้วยความตั้งใจ และความเสียสละของบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้


ศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ทุกรุ่น เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์กิจกรรมทำความรู้จักร่วมกันในศิษย์เก่าฯ รุ่นต่างๆกิจกรรมสัมพันธ์ –เกมละลายพฤติกรรมประธานแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมกล่าววัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรมฯการแลกเปลี่ยนแนวทางงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯชี้แจงการเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการฯ ของชมรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันการจัดตั้งทีมคณะกรรมการฯ และสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในแต่ละทีมการเสนอชื่อและหาเสียงของผู้เข้าสมัครในทีม Aการเสนอชื่อและหาเสียงของผู้เข้าสมัครในทีม Bศิษย์เก่าสามเณรทุนฯ เข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ของชมรมการลงคะแนนเลือกตั้งโดยศิษย์เก่านักเรียนทุนฯการนับคะแนนและสรุปผลการเลือกตั้งทีมคณะกรรมการฯการกล่าวแสดงความยินดีกับประธานและรองประธานชมรมทีมคณะกรรมการชมรมฯ ชุดใหม่ ที่ได้รับการเลือกตั้งประธานแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและศิษย์เก่านักเรียนทุนฯ ถ่ายภาพร่วมกัน
Facebook